کد موزیک

بیانیه شماره دو در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای محلی

بیانیه شماره دو در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای محلی

+0 Likeاؤیرنجی سسی : اندك زمانی تا برگزاری انتخابات یازدهم ریاست جمهوری باقی مانده است. در سراسر كشور هیچ اثری از جو انتخابات دیده نمی شود. فعالیتهای انتخاباتی بسیار كم و فضای شهرها تداعی گر حال و هوای انتخابات نمی باشد. گویی مردمی كه در اضطراب نان شبند می دانند فردا چه خواهد شد و به همین دلیل هیچ شور و اشتیاقی در آنان مشهود نیست! 

البته تمام اینها بدون دلیل نیست.

تقریباً تمامی كاندیداها از هر گروه و جناح و گرایشی كه باشند رد صلاحیت شده اند. نه تنها خودیهای چند مدت پیش كه پدرخوانده های دیروز نیز از صف به در شده اند. وجه مشترك چند كاندید تك تیپی كه از فیلترهای عریض و طویل گذشته اند دست به سینه بودن خالص و بی چون و چرا در مقابل شخص ولی فقیه است. دریغ از كوچكترین منفذ و یا محلی برای تحرك. رهبر معظم به جای همه فكر می كند! و تصمیم می گیرد.

آشكارا به مردم گفته می شود مهم نیست به چه كسی رای می دهید فقط پای صندوق رای بیایید! زیرا نظام نه به رای دهنده بلكه به سیاهی لشكر نیاز دارد تا مشروعیت بر باد رفته اش را اندكی ترمیم دهد. رای مردم كوچكترین تاثیری در نتیجه انتخابات نخواهد داشت. انتخابات به قول خود مسئولین لشكری و كشوری از قبل مهندسی شده است. در این شرایط آیا گزینه ای به جز نرفتن به پای صندوق باقی می ماند؟!

باری!

اگر مردم اصفهان و شیراز یك دلیل برای نرفتن به پای صندوق رای دارند مردم تبریز و زنجان دو دلیل دارند. در نظامی كه شهروند درجه یكش به هیچ شمرده می شود شهروند درجه دو چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟ متاسفانه واقعیت این است كه در ایران امروز دمكرات ترین جریانها و نیروهای اپوزیسیون كوچكترین حقی برای ملل تحت ستم در ایران و در راس آن ملت ترك آزربایجان قائل نیستند چه بمانند به رژیم اسلامی كه از دیكتاتورترین و آنتی دمكرات ترین رژیمهای جهان به حساب می آید. به ابتدایی ترین حقوق ملل تحت ستم كه همانا برابری اقتصادی و نیز حق تحصیل به زبان مادری است نه تنها رژیم كه حتی روشنفكرترین جریانات سیاسی ایرانی كوچكترین وقعی نمی گذارند. و چه غریب و حزن انگیز است كه همین جریانهای به اصلاح روشنفكر حاضرند در مقابل حقوق حقه ملل تحت ستم داوطلبانه و بدون هیچ مواجبی در كنار رژیم جمهوری اسلامی قرار گیرند! مع هذا، آیا ملت ترك آزربایجان و نیز دیگر ملل تحت ستم حق ندارند تا حساب خود را از این نظام و مثلاً اپوزیسیونش جدا كنند؟

به رغم تمام این واقعیات، همانگونه كه در بیانیه شماره یك تشكیلات مقاومت ملی آزربایجان نیز یادآور شدیم، متاسفانه در غرب آزربایجان توطئه شومی در جریان است كه می خواهد در غرب آزربایجان قاراباغ دیگری ایجاد كند. بعضی گروههای تروریستی و حامیان داخلی و خارجی آنان می خواهند با سو استفاده از اقلیت كرد ساكن در غرب آزربایجان به آمال چركین خود دست یابند. این گروهها به انتخابات شوراهای محلی همچون ابراز و فرصتی بی بدیل نگاه كرده و در صدد سو استفاده حداكثری از این انتخابات جهت مستند سازی برای ادعاهای واهی خود می باشند. لذا در این شرایط بر ملت ترك آزربایجان، تشكلهای سیاسی و فعالین ملی آزربایجان می باشد تا با هوشیاری تمام در صحنه بوده و با فراهم ساختن شرایط انتخاب اعضای آزربایجانی برای شورای های محلی نقشه دشمنان ملتمان را بر باد دهند. با اینكه از یك شورای محلی به شدت فیلتر شده هیچ انتظاری جهت دوای درد ملت نیست ولی بی تردید یك تركیب با حداكثر اعضای آزربایجانی جواب كوبنده ای برای گروههای تروریستی و نیز سندی برای آینده خواهد بود.

ما به عنوان تشكیلات مقاومت ملی آزربایجان بار دیگر از ملتمان می خواهیم؛
بیایید با تحریم انتخابات ریاست جمهوری به نظام اجازه سو استفاده از حضورمان در پای صندوق های رای را ندهیم. فراموش نكنیم كه رای ملت هیچ تاثیری در نتیجه انتخابات نخواهد داشت. این تحریم جوابی كوبنده خواهد بود هم برای رژیم و هم برای به اصلاح اپوزیسیون.

همچنین از ملتمان می خواهیم در غرب آزربایجان با رای دادن به كاندیداهای شوراهای محلی كه دارای شعور ملی می باشند راه سو استفاده گروههای تروریستی از این انتخابات را سد كنند.

 (آ م د ت)
۲۱/۰۳/۱۳۹۲  • [ ]

free counters

کد موزیک