کد موزیک

وعده های انتخاباتی و پانیرانسیت ها

وعده های انتخاباتی و پانیرانسیت ها

+0 Like1- عارف: من معاونت اقوام تشكیل می دهم!
ادمین: آقای عارف چرا در دولت اصلاحات اینكار را نكردید و تضمین این صحبت شما چیست؟ چرا حتی بعد از حوادث انتخابات 88 سران به اصطلاح جنبش سبز حق تعیین سرنوشت ملل ساكن و حقوق آنها را به رسمیت نشناختند تا تركهای آذربایجان، عربها، كردها و دیگر ملل ساكن در جغرافیای سیاسی ایران را در كنار خود ببینند؟

2- حداد عادل به عارف می گوید، آیا برای قوم فارس هم معاونتی خواهید داشت؟
ادمین: آقای حداد قوم فارس مثل من تورك آذربایجانی به قول شما زبان مادریشان را تنها در خانه هایشان یاد نمیگیرند. زبان رسمی این جغرافیای سیاسی فارسی است، كانالهای سراسری فارسی هر روز زبانشان را تبلیغ می كند. هزاران كتاب فارسی سالیانه چاپ می شود. فرهنگستان زبان فارسی با سرمایه های من آذربایجانی به تبلیغ زبان فارسی می پردازد كه خود شما هم از سردمداران آن هستید. زبان و فرهنگ فارسی در خطر از بین رفتن نیست و....
3- دیگر كاندیداها هم از رفع تبعیضها علیه ملل ساكن در جغرافیا و برابری حقوق شهروندی و حقوق مساوی تورك و عرب و كورد و بلوچ و .... حرف می زنند.

ادمین: آقایان مگر شماها در این سی و اندی سال مسئولیت اجرایی نداشتید؟
آقای روحانی مگر شما دبیر شورای امنیت ملی نبوده اید؟ آیا در دوران شما تبعیض علیه ملتهای دیگر وجود نداشت و این خطری برای امنیت ملی نبود؟ آیا نظرسنجی نژادپرستانه صدا سیما در تهران مبنی بر اینكه با خانواده های تورك ازدواج میكنید یا خیر در دوران شما در سال 74 انجام نگرفت؟ چرا آنموقع از آذربایجان دفاع نكردید؟

آقای ولایتی مگر شما در دوران جنگ قره باغ وزیر خارجه نبودید؟ مگر شما نمی دانستید كه حساسیت آذربایجانیهای اینسوی آراز نسبت به آنسوی آراز زیاد است و هر سال افزایش خواهد یافت؟ پس چرا سیاسیت دوستی با ارمنستان اشغالی را پیش گرفتید؟ مگر شما نبودید آقای ولایتی كه در جلسه ای در آذربایجان گفتید آذربایجان روزی از ایران جدا خواهد شد پس نباید مثل اصفهان و یزد و كرمان شیراز پیشرفت كند؟ مگر شما در آخرین كتاب خود به نام آذربایجان ما را با نام جعلی آذری خطاب نكردید؟ حالا چطور شده است ما را تورك خطاب میكنید؟

آقای رضایی مگر شما فرمانده سپاه در زمان جنگ قره باغ نبودید؟ مگر شما نبودید كه نیروهای سپاهی تورك آذربایجان را كه خواهان ورود به قره باغ و یاری به برادران همزبان و مسلمان خود در آنسوی آراز بودند را پس كشیده و به ارمنستان كمك تسلیحاتی كردید؟ اگر امثال باكری و شفیعی ها در دوران جنگ قره باغ زنده بودند آیا راضی میشدند كه خاك برادران همزبان آذربایجانیشان یك كشور مسلمان به اشغال ارمنستان در بیاید؟ و اسرائیلی دیگر در شمال آراز شكل گیرد؟

آقای قالیباف آیا نیروی تحت امر شما نبودند كه گرامیداشتهای قلعه بابك را تبدیل به زورآرماییهای نیروهای پولیس و توركهای آذربایجان كرد؟ آیا در دوران شما دستگیریهای گسترده فعالین آذربایجانی كه در مراسمهای قلعه بابك فقط برای دفاع از هویت خود شركت كرده بودند شكل نگرفت؟


آقای جلیلی كه آمار كشته شدگان در شهرهای مختلف را میدهید شما خود در این شش سال دبیری شورای امنیت ملی چه كاری برای رفع تبعیض انجام دادید؟

آقای غرضی آیا شعار شما عملی است؟ آیا می توان استاندارها را مردم استانها انتخاب كنند؟ من یكی در واقع نقش شما در این وسط را نمی توانم حدس بزنم! مگر شما 20 سال وزیر نبودید؟ مگر شما نمی دانید استانداران از امنیتی ترین پستهای حكومت هستند؟ این موضوع چطور ممكن است!؟
FACEBOOK.COM/MEN.TURKEM.AZERI.YOX
  • [ ]

free counters

کد موزیک