کد موزیک

اطلاعیه

اطلاعیه

+0 Like


به نام خدا

ملت مسلمان و قهرمان اورمیه امروز با توجه به وضعیت سیاسی منطقه : از یك سوی موضوع صلح تروریست های كورد پ كا كا با نخست وزیر تركیه رجب طیب اردعان و توافقات فی مابین با رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ایران و انتقال بخش عمده ای از این تروریست ها به منطقه غرب آزربایجان خصوصا شهرهای اورمیه ، خوی ، سلماس ، ماكو و شهرهای جنوبی آزربایجان عزیزمان همچون شهرهای سلدوز ، قوشاچای ، ساری داش و دیگر شهرها قصد نفوذ سیاسی و جمعیتی بیش از این را دارد . ملت ما هنوز قتل عام مردم سلدوز در سال 1358 و جنایات اسماعیل آقا سیمتقو را در این اراضی را فراموش نكرده است .

به یاد دارید و آگاهید كه تا كنون با سیاست نرم خود شهر های جنوبی غرب آزربایجان را با نفوذ جمعیتی و آسیمیله كردن و تغییر تركیب جمعیتی امروز این شهرها متاسفانه مناطق كورد نشین گردیده است از شهرستان تاریخی و باستانی اوشنه گرفته تا ساری داش و خانا ، پسوه وسویق بلاق ، سولدوز و قوشاچای امروز با تغییر تركیب جمعیتی به مناطق كورد نشین سوق داده شده است .

دشمن فاشیستی چندین سال است قصد تسخیر شهر اورمیه مركز غرب آزربایجان ما را نموده است و انگیزه های سیاسی متعددی در این رابطه دارد . و بارها نام اورمیه عزیزمان را بعنوان استان كوردستان شمالی در اخبار و اعلامیه های خود ذكر نموده است . هرچند در مقابل رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی عدم شركت در انتخابات ریاست جمهوری مبارزه ای علیه نژاد پرستی و فاشیست قرن حاضر می باشد . اما عدم شركت در انتخابات شوراهای اسلامی شهروروستا عملا این امكان را به كوردهای تروریست پ كا كا خواهیم داد و از این باور كه عملا كلید شهر اورمیه را تقدیم تروریست های كورد مهاجر كرده ایم

بیاد آورید آوارگان فلسیطین را و به یاد آورید یك میلیون آواره مردم قره باغ را كه از خانه وكاشانه خود محروم و سرگردان هستند

عدم شركت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا این امكان را به تروریست های كرد پ كا كا خواهد داد كه عملا تمامی نمایندگان شهر اورمیه را انتخاب كرده و با جعل در استاد تاریخی و تغییر تركیب جمعیتی عملا اورمیه را به همانند سایر شهرهای جنوبی تبدیل نمایند .

ما مبارزین و فعالین نهاد مردمی غرب آزربایجان از ملت با شرف و قهرمان درخواست می كنیم كه امروز برای تعیین و حقانیت حقوق حقه خود بی تفاوت از این قضایا نگذریم كه فردا خیلی دیر خواهد بود .

صرفا با شركت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم شركت در انتخابات ریاست جمهوری به دو منظور نایل خواهیم شد 1- با عدم شركت در انتخابات ریاست جمهوری خشم و انزجار خود را از این رژیم فاشیستی اعلام نموده ایم و با شركت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب نماینده ای از ملت تورك آزربایجان عملا حربه دشمن تروریست مهاجر را در نطفه خفه نموده ایم . منتظر اطلاعیه های بعدی این نهاد پس تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی اورمیه باشید

یاشاسین آزربایجان

  • [ ]

free counters

کد موزیک