کد موزیک

مسئله كٌـرد

مسئله كٌـرد

+0 Like
مثل معروفی داریم كه می گوید: دالدان آتان داش توپوغا دئییر. این مثل كه همانند هزاران مثل دیگر حاصل سالها تجربه و دست آورد بشر است حاوی رموزی است كه برای درك آن نیاز به تامل و درون بینی و پرهیز از سطحی نگری ضروری است.

. بی شك اگر موضوع و كاری را در وقت مقرر انجام ندهیم یعنی ((غفلت)) نماییم، یا ((بی توجهی و عدم مسئولیت پذیری)) نشان دهیم، یا ((سكوت مرگبار)) اختیار كنیم، فرصتی نخواهیم داشت تا از منافع ملی خود دفاع كنیم. بعد از فوت زمان است كه بیداری و آگاهی درمان كننده نیست و شاید تنها التیام بخش و یا حتی زجرآور باشد، مانند حسرتی كه از فراق قره باغ و یا موصل و اربیل متحمل شده ایم.

واقعا بسیار سخت است مواجهه با كسانی كه بعد اینهمه تاریخ خونین و دردهای فراموش نشدنی در تاریخ معاصر بازهم با سادگی و خوش قلبی و گاها با نیات و اهداف سیاسی عاجز از خطر ادعاهای ارضی كردها در غرب آذربایجان هستند. بسیار دردناك است وقتیكه از یك هموطن و برادر یا خواهر ترك كه ساكن غرب آذربایجان نیست می شنویم كه مساله كردها مربوط به ساكنان غرب آذربایجان است و بدین شكل مسئولیت گریزی و عدم تعهد خود در قبال خاك و وطن مادری را نشان می دهند. اگر اینگونه بود چرا ارتش ها و لشگریان در هر كشور را بومی سازی نمی كنند كه هركس فقط از محله و شهر و منطقه خود دفاع كند؟ البته كه مشكل مهمی در این میان وجود دارد و آن مربوط به تعریف و نگرشی است كه از مفهوم وطن و مبارزه داریم. مگر می شود صحبت از حركتی ملی در آذربایجان نمود ولی گفت مسائل بخشی از آن مربوط به ما نمی شود و یا سكوت اختیار كرد؟ مگر می شود خود را روشنفكر یا پیشرو و دانا بدانیم اما به رویداهای تاریخی توجهی نداشته باشیم و از ضعف شدید حافظه تاریخی در رنج باشیم؟ آیا زمان آن نرسیده است كه از غفلتهای گذشته ((عبرت)) بگیریم و با آگاهی و بینش عمیق بسوی رسیدن به ((قدرت)) حركت كنیم؟

آنانكه كه از فراق قره باغ متاثر و غمگین هستند باید از بهر سیاستهای پلید كردها در غرب آذربایجان با افكاری نو، روحیه و همتی بابك وار به پاسداری از اراضی ملی مان در غرب آذربایجان همت گمارند، چراكه اگر نتوانسته اند در سرنوشت قره باغ نقشی ایفا كنند اما اكنون می توانند به هر شكلی كه علاقمند هستند و عقل آنرا حكم می كند وظیفه خود در قبال وطن مادری را انجام دهند. بسیاری از فعالان حركت ملی و آنانكه كه خود را فدایی آذربایجان می دانند برای خدمت به وطن مادری اكنون فرصتهایی را از دست می دهند كه شاید دیگر هیچوقت برای جبران آنها فرصت نیابند. باور این مساله كه كردها معضل بزرگی را پیش روی آرامش و امنیت ملت آذربایجان فراهم كرده اند و افكار پلیدی در سر می پرورانند سخت نیست، تنها كافیست كمی همت، جسارت، عقل و شور و شعور و حركت از خود نشان دهیم تا هر آنچه عنكبوتها بافته اند رشته شود و چاه كن در عمق چاه باقی بماند. بیایید درست بیاندیشیم، ملی بیاندیشیم، انسانی و ملی رفتار كنیم.
آذراوغلو  • [ ]

free counters

کد موزیک