کد موزیک

بیانیه كمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجان..

بیانیه كمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجان..

+0 Likeغرب آذربایجان بخاطر همسایگی با دو ابر قدرت تاریخی همیشه میدان ستیز های این دو قدرت بزرگ یعنی عثمانی و روسیه بوده كه بعد ها كشور تازه استقلال یافته و مغروق در بحران عراق نیز به این جمع افزوده شد. بدینسان آذربایجان همواره قربانی اهداف شوم و فتنه گری این دولتها بوده است.همانگونه كه ملت شریف آذربایجان مطلعند همواره اكراد به عنوان دست یاری گر این فتنه ها عمل كرده و گاه در نقش حامی روسیه درصدد اغتشاش در منطقه مرزی عثمانی و گاه در نقش نا آرام سازی و ضربه به روس ها و به خیال قول موهومی در تاسیس كشور كردستان(در خاك آذربایجان)و گاه با هدف غارتگری صرف، به جان ملت آذربایجان افتاده و از هیچ گونه غارت ، كشتار و تجاوز فرو گذار نبوده اند.مقاله به دلیل همین نقش موزدورانه همواره این گروه از طرف حامیان خارجی خود تسلیح و وارد میدان غارت و تجاوز میشده اند. بدین ترتیب این قوم به خاطر ماهیت تجاوز كارانه خود آشنایی و الفت عجیب و دیرینه ای با اسلحه داشته و دارد. خود اكراد نیز در فرهنگ عامیانه خود مدعی میشوند كه كرد به سه چیز علاقه شدیدی دارد:” اسلحه، زن و اسب”
اگر به تاریخ ستیز اكراد و مدافعه تورك ها بنگریم بدین نكته كه از زمان تسلیح این قوم شدت تهاجمات و غارت ها افزایش یافته پی خواهیم برد.
از این رو هرچند دولت های مركزی ایران هر از چند گاهی طرح تجمیع سلاح ها را از دست مردم به اجرا در می آورند اما این گروه از تحویل سلاح های خویش به نیروهای دولتی سر باز زده و پس از مدتی كه اوضاع را برای پیش برد اهداف خویش مساعد دیده اند از این سلاح ها استفاده كرده اند.

همانگونه كه ملت شریف آذربایجان مطلع اند چند سالیست كه طرح واگذاری سلاح های شكاری در حال اجراست. از طرفی سال پیش نیز به تمامی سلاح هایی كه در اختیار مردم بوده است مجوز حمل و نگهداری صادر شد. در واقع همان سلاح هایی كه در اختیار اكراد بصورت مخفیانه نگهداری میشد – از جمله برنو كه واگذاری آن متوقف شده- به بهانه اینكه ارث و یادگاری پدران است صرفا” مجوز نگهداری داده شد. بدین ترتیب اكراد سلاح های غیر قانونی را خرید و برای آن ها مجوز گرفتند.باید یاد آور شد كه برنو یك سلاح كاملا جنگیست.

از طرفی به دلیل آنكه قیمت سهمیه ای و آزاد سلاح های شكاری تفاوت بسیار دارد عده ای از تورك ها كه در اولویت دریافت اسلحه قرار داشته از سلاح به عنوان كالا آن را به فروش میرسانند. در شرایط غفلت اینان كرد ها با مبالغ مناسب این اسلحه ها را نیز خریده و نگهداری میكنند. بنده خود از فروشگاه داران تجهیزات شكاری پرس و جو كرده و شنیده ام كه اگر ۳ اسلحه فروخته شود خریداران ۲ اسلحه كرد اند. در شرایطی كه فروشندگان هر ۳ اسلحه تركند.
با این اوصاف میتوان گفت اكنون كمتر خانه كردی را اللخصوص در اورمیه میتوان یافت كه سلاح نداشته باشد.

نگاهی مختصر به تاریخ میتواند به ما كمك كند كه دریابیم كه این وضعیت توزیع سلاح چه تهدید نگران كننده ای برای آذربایجان است.
تا قبل از سال ۱۳۳۴ هجری قمری كه روس ها بر اورمیه مسلط بودند هر چند اكراد و ارامنه تا حد توان خود دست به غارت میزدند اما بواسطه آنكه نیروهای مردمی تورك نیز مسلح بوده اند چندان كار از پیش نمیبردند. در این سال روسیه به مدت كوتاهی از اورمیه خارج و نیروها عثمانی وارد شده و اكراد را به عنوان حامیان خود مسلح میكنند. پس از مدتی و با ورود دوباره روس ها و به بهانه همكاری مسلمانان با عثمانی ها ، ارامنه با حمایت روس ها مردم اورمیه را غارت كرده و همه چیز مخصوصا اسلحه ها را گرفته و عملا تورك ها خلا سلاح میشوند. غارت روس ها و ارامنه ادامه مییابد تا انقلاب روسیه ، در این زمان سیاست های روسیه تغییر یافته و از آذربایجان خارج میشوند. اما چون نیروهای روس آذوقه كافی را برای پیمودن راه بازگشت نداشتند از مردم می خواهند در ازای خرید اسلحه ی قوای روس آذوقه كافی را برای رساندن خود به آنسوی ارس را در اختیارشان بگذارند. مردم ساده و مهماندوست آذربایجان نیز با دادن آذوقه و نگرفتن اسلحه آنان را راهی كشورشان میكنند- مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان- اما غافل از آنكه سیاست روسها همچنان دشمنی با آذربایجان است و این سلاحها را در اختیار ارامنه گذاشته میشود كه از هیچ گونه جنایت بر علیه مردم اورمیه و آذربایجان روی گردان نمیشوند و روی وحشی ترین درندگان را در منظر تاریخ سفید میكنند.
از آنسو اسماییل سمیتقوی جانی نیز از فرصت پیش آمده استفاده كرده و اقدام به خرید و یا گرفتن به زور سلاح های روس ها میكند تا در فرصتی مغتنم بر سر مصیبت زده مردم آوار شده و با جنایات خویش نقش روانی كثیف خویش را بر صفحه تاریخ نقاشی كند
این ماجرا بعد از سرنگونی حكومت ملی آذربایجان نیز رخ میدهد و وقتی نیروهای شاهنشاهی اقدام به اعدام و خلع سلاح فداییان آذربایجان میكنند نیروهای نظامی اكراد با جنگ و گریز و غارت نه تنها سلاح های خود را تحویل نمیدهند بلكه با همان سلاح ها كار همیشگی خویش یعنی غارت و تجاوز و آدم كشی را پی میگیرند.
با این تفاسیر مردم هوشیار آذربایجان غربی باید دریابند كه هر فروش اسلحه شاید به قیمت كشته شدن و غارت خانه و خانواده خودشان بیانجامد. باید هوشیار بود و از این تحرك خاموش دشمن غافل نبود . شما دلیل دیگری جز نقشه پلید انها و آینده شوم خود برای اینگونه جمع آوری بسیج گونه اكراد میابید؟ اگر هم بسیار خوشبینانه و در حد حماقت و كم شعوری اینگونه كه عادی است، فكر كنیم باید بدانیم كه چه خیانتی در حق نسل های بعدی میكنیم….
از شركت های توزیع كننده و مسئولین ذیربط موضوع نیز انتظار میرود با اعمال قوانینی همچون ممنوعیت فروش سلاح های توزیع شده به غیر افرادی كه سلاح ها را از شركت ها تحویل گرفته اند مانع غلطیدن مردم شریف و متواضع آذربایجان در خون خویش شوند.

كمیته مردمی دفاع از غرب آزربایجان
B  • [ ]

free counters

کد موزیک