کد موزیک

آمــوزش زبان در اتحادیـه اروپـا

آمــوزش زبان در اتحادیـه اروپـا

+0 Like

مجسم كنید زندگی چقدر آسانتر بود اگر می توانستید به همه زبانهای دنیا صحبت كنید. هزاران زبان در دنیا وجود دارد. فكر می كنید توانایی یادگرفتن چند زبان را دارید؟

در حالی كه برخی زبان ها گسترش می یابند، برخی دیگر از میان می روند.

تجربه ایرلندی ها

در آموزشگاهی در حومه دوبلین، زبان ایرلندی به كودكان یاد داده می شود. بسیاری از این كودكان در خانه ایرلندی صحبت نمی كنند اما والدینشان می خواهند آنها در كنار انگلیسی، با زبان و فرهنگ نیاكانشان كه سه هزار سال قدمت دارد آشنا شوند.

اگر كارشناسان درست بگویند، به اصطلاح دو زبانه ها در حل مسائل مستعد ترند. برای این كودكان یاد گرفتن انگیسی و ایرلندی مثل یك بازی است.

در یك جامعه چند فرهنگی، فراگیری زبان ایرلندی تحمیل نمی شود بلكه ترغیب می گردد. این سیاست انستیتویی است كه زبان ایرلندی را تدریس می كند.

با توجه به پی آمد بحران اقتصادی در ایرلند، مردم اكنون وقت بیشتری برای كشف مجدد زبانشان دارند و از آن استقبال می كنند.

لوگزامبورگ چند زبانه

در جای دیگری در اروپا و در دوك نشین لوگزامبورگ، چند زبانه بودن امری معمولی است.

لوگزامبورگ با پانصد هزار جمعیت كه چهل درصد آن خارجی هستند، در میان فرانسه، بلژیك، و آلمان قرار گرفته است. كودكان لوگزامبورگی در كشوری بزرگ می شوند كه فرانسه، آلمانی و لوگزامبورگی، همگی زبان رسمی اند.

این زبانها ابزار موفقیت لوگزامبورگ در بازارهای جهانی اند.

كلاسهای زبان بخش اعظم وقت كودكان را در مدارس به خود اختصاص می دهد كه موضوع بحث و جدل بسیاری است.

در مدرسه فنی لوگزامبورگ هشتاد ملیت مختلف درس می خواند كه هفتاد آنها خارجی اند. كودكان لوگزامبورگی مدرسه را با زبان آلمانی شروع می كنند و در سال دوم ابتدایی، فرانسه آغاز و بتدریج زبان اصلی تدریس می شود. انگلیسی بعنوان زبان دوم یاد داده می شود. برای شاگردان خارجی كه به مدارس لوگزامبورگ می پیوندند، این سیستم شوك آور است.

اگر بخواهید در لوگزامبورگ حرفه ای یاد بگیرید، باید حداقل سه یا حتی چهار زبان بدانید.

برخی می گویند چند زبانی باید نمونه آینده قرار گیرد، اما این امر، مستلزم قابلیت تطبیق و رویارویی با چالشهای بسیاری است.

مدارس بین المللی در فرانسه

میناكو یاكاشیما، مسئول بخش ژاپنی مدرسه بین المللی لیون در فرانسه است. این مدرسه دو هزار شاگرد، هشت بخش بین المللی، و دویست معلم دارد.

در این آموزشگاه، دوره های درسی مطابق با برنامه سراسری فرانسه تدریس می شود اما شش ساعت تدریس زبان مادری شاگرد هم در آن گنجانده می شود.

خاصیت این آموزشگاه این است كه خانواده هایی كه از خارج می آیند، آن سطح از قابلیت آكادمیك را حفظ كنند كه وقتی به كشورهایشان برمی گردند، احتیاج به آموزش اضافی نداشته باشند.

ماكولوهارای  • [ ]

free counters

کد موزیک