کد موزیک

از پشت میله...

از پشت میله...

+0 Like
از پشت میلهها، لبهایم را ببوس

 .

 شاد بودن، تنها انتقامی است كه می‌توان از زندگی گرفت

.
.

از پشت میله‌ها

.
.

از پشت این قفس تنگ

 .

و بس عبوس

 .

لب‌های تشنه را

.
.

لب‌های غنچه گشته، مرا

.
.

با تمام وجودت ببوس

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

نخند ، گفتم ببوس

   • [ ]

free counters

کد موزیک